počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 1
celkem: 208225
Zvýšení návštěvnosti

Obchodní podmínky

 

Pro internetový obchod na stránkách http://www.avonia-beruška.com

 

 

 

 
Obchodní podmínky
Hlavní body
 
-Zboží je zasíláno zákazníkovi prostřednictvím České pošty, a to dvěma způsoby:
A) Na základě platby předem
B) Na dobírku
 
-Jestliže není uvedeno jinak, lhůta pro odeslání je 1-3dny od připsání peněz na účet (v případě dobírky do 1-3 dny od objednání)
- Jestliže je uvedeno, že výrobek je na objednání tak doba dodání zboží je asi 1- 2 týdny
-Zboží je možno vrátit do 14 dní od data doručení
-Záruční doba na zboží je 24 měsíců
-Zkrátka pokud si objednáte zboží a nebudete s ním z nějakého důvodu spokojeni, stačí nás kontaktovat e-mailem či telefonicky a záležitost se budeme snažit řešit k oboustranné spokojenosti v co nejkratším možném termínu. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mai     lida.mitasova@seznam.cz
 


Obecná ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví podmínky pro dodávky zboží a služeb, které fyzická osoba (dále jen „FO“) Ludmila Mitášová, distribuuje či poskytuje v rámci svojí podnikatelské činnosti a tvoří tak obsah kupní smlouvy uzavírané mezi FO Ludmilou Mitášovou, jako Prodávajícím a konkrétní právnickou nebo fyzickou osobou jako Kupujícím.

1.2 FO Ludmila Mitášová, distribuuje či poskytuje zboží či služby v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a na základě udělených veřejnoprávních povolení.

 

 


Kupující:

Návštevník internetového obchodu, který odesláním řádně vyplněné objednávky bezvýhrad souhlasí s obchodními podmínkami. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 

Prodávájící

Prodávajícím se rozumí FO Ludmila Mitášová, Rohozná 150, 56972, Česká republika, IČO: 88718093.

Provozovatel internetového obchodu – je Prodávající

Internetový obchod - http://www.avonia-beruška.com

 

 


Objednávání zboží

Veškeré zboží je nabízeno na internetových stránkách www.avonia-beruška.com. U každého zboží je pravidelně aktualizována jeho dostupnost. Objednávka zboží je odesílána prostřednictvím e-shopu elektronickou cestou.

Odeslanou objednávkou kupující uzavírá s prodávajícím platný a závazný návrh kupní smlouvy. Objednávka bude vyřízena pouze v případě, kdy kupující uvede v objednávkovém formuláři údaje nezbytné k vyřízení objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Při zrušení objednávky po odeslání zboží, má prodávající právo na úhradu nákladů vynaložených s expedicí a odesláním zásilky.


4. Dodací a platební podmínky

NOVINKA

Nově zásíláme přostřednictvým zásilkovny 

cena poštovného balíčku s váhou do 2 kg je 65 kč

cena poštovného balíčku s váhou od 2kg je 85 kčProdávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to nejpozději do čtrnácti pracovních dnů (zboží, které je specifikováno jako skladem je doba expedice (rozuměno předání zboží k přepravě) 1-2 dny) od potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty na dobírku či jako doporučený (cenný) balík při platbě předem na účet. Kupující má právo volby úhrady předem (bankovním převodem). Osobní převzetí zboží je možné po domluvě s prodávajícím.

K zasílání zboží využíváme služeb České pošty. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.  Zboží považujeme za doručené dopravením zásilky na adresu poskytnutou kupujícím jako dodací adresa.

V případě, že prodávající nebude schopen v řádném termínu odeslat objednávku, kontaktuje kupující a navrhne náhradní řešení.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případ nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na přepravu a to dle platného ceníku. V případě odmitnutí kupujícího zaplatit za tyto náklady bude celá věc předána společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávky.

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceník je platný od 1.1.2013. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Odesláním objednávky prodávající uvedené ceny garantuje.

Kupující má právo si zvolit způsob dopravy i platby. Zboží posíláme jako doporučenou zásilku, cenný balík, nebo poskytujeme osobní odběr v Rohozné. Kupující může  zaplatit za objednávku předem, jako VS použije číslo objednávky, při platbě při převzetí na dobírku nebo v hotovosti při odběru zboží v provozovně.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí plnění a nepoužité zboží v neporušeném stavu vrátit na adresu prodávajícího : Ludmila Mitášová, Rohozná 150, 569 72  Rohozná

V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit nepoužité zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů. Prodávající nevrací částku za poštovné. V případě, že nebylo poštovné u vráceného výrobku či výrobků při dodání účtováno, má prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu částku sníženou o tyto náklady.


5. Ochrana osobních údajů


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailem nebo telefonicky.


6. Reklamační řád

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době.

Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno více. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu a pokud je vystaven, tak i záruční list, pokud záruční list neexistuje slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamované zboží kupující předává (poštou či osobně) vždy na adresu: Ludmila Mitášová, Rohozná 150, 569 72  Rohozná

Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím.Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné. V případě provedení záruční opravy je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.